Texter

Samlade men osorterade texter från mina inlägg

Jag har samlat ihop de texter som jag haft med i några av mina inlägg i nedanstående lista:

  • Ko-miskt besök – berättelsen om ett oväntat kobesök.
  • Nero – från en “historiebok” jag och min kompis skrev i nian.
  • Tystnaden – om en kvinna begravd i en jordbävning under rasmassorna.